Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Wizyta w Finlandii - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Wizyta w Finlandii

W dniach 14. - 18. 03. 2014 r. nauczycielki Hanna Szmytkowska i Małgorzata Łatkowska uczestniczyły w kolejnym partnerskim spotkaniu w ramach projektu "Comenius".
Celem wizyty w Finlandii było poznanie fińskiego systemu szkolnictwa oraz metod aktywności fizycznej w fińskiej szkole, ustalenie osób odpowiedzialnych za kolejne
zadania projektowe.
Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania przez panią dyrektor szkoły w Lahti, później nastąpiło zwiedzanie szkoły, wizyty w klasach, rozmowy z nauczycielami na temat materiału
dydaktycznego, metod nauczania, wykorzystywanych pomocy i sprzętu, obserwacja fragmentów lekcji, wspólne zabawy z dziećmi.
Tradycyjnie gospodarz zorganizował „Targi Europejskie” – wystawę, gdzie każdy partner prezentował rzeczy charakterystyczne dla swojego kraju, regionu, miasta. Wystawa była udostępniona do zwiedzania dzieciom
i rodzicom. Nauczycielki uczestniczyły również w Akademii Szkolnej prezentującej umiejętności muzyczne dzieci.
Ponieważ system szkolnictwa dostosowany jest do warunków klimatycznych kraju, dlatego w fińskich szkołach dużą rolę odgrywa aktywność sportowa dzieci, a szczególnie trenowanie sportów zimowych. Dlatego też wszyscy goście w ramach programu wizyty uczestniczyli w zimowych sportach charakterystycznych dla
Finlandii: carling oraz jazda na łyżwach. Goście mieli okazję poznania stolicy Finlandii – Helsinek, zapoznania się z zabytkami, sztuką, kulturą i cechami charakterystycznymi dla regionu.
Ciekawem punktem programu była degustacja tradycyjnych potraw przygotowanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli.
Spotkanie obejmowało również Konferencję koordynatorów, gdzie w porządku dnia znalazły się:
- Kolejne szkolenie w zakresie ICT – rozwijanie umiejętności prowadzenia partnerskiego bloga,
- Ustalenie szczegółowych dat kolejnych spotkań partnerskich,
- Dyskusja na temat kolejnych zadań do wykonania, przydzielenie osób odpowiedzialnych, ustalenie dat realizacji zadań, ustalenie ostatecznych form kolejnych produktów końcowych,•Pozyskanie książek fińskich do „Europejskiej Biblioteczki”.
Na koniec każdy Partner otrzymał od gospodarza fińskiego „Słownik Fińsko – Angielski” z podstawowymi słówkami i prostymi zwrotami do nauki przez dzieci.