Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Rozszerzenie współpracy - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Rozszerzenie współpracy

W czasie wizyty w Turcji (listopad 2014) było nam niezmiernie miło, gdy partnerzy z Hiszpanii zwrócili się do nas z prośbą, aby zacieśnić obopólną współpracę i nie ograniczać się tylko do zadań w ramach realizowanego programu Comenius. Hiszpanie bardzo polubili nasze przedszkole i chcieliby, aby nasza przyjaźń trwała dłużej, niż przewiduje oficjalny program. Obie placówki: Polska i Hiszpania posiadają dzieci w tym samym wieku, w związku z tym koordynatorzy z obu krajów postanowili, aby dzieci z naszego przedszkola z grup 3, 4, i 5 - latków współpracowały z odpowiednimi wiekowo grupami z przedszkola w Villanova del Cami w Hiszpanii. Odpowiadając na tę prośbę dzieci z wyżej wymienionych grup wraz z Paniami przygotowały albumy o grupach, w których zamieściły rysunki i zdjęcia dzieci oraz krótki opis o zainteresowaniach dzieci. Przedszkolaki bardzo przeżywały to zadanie, w które włożyły wiele serca i zaangażowania. Po raz kolejny miały szansę osobiście odczuć głęboką więź, jaka łączy je z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej. Pięknie oprawione albumy trafią w lutym do rąk koordynatora z Hiszpanii w trakcie kolejnego spotkania partnerskiego, które tym razem odbywać się będzie w Irlandii.

Koordynator projektu
Małgorzata Łatkowska