Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Rezultaty z realizacji projektu partnerskiego - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Rezultaty z realizacji projektu partnerskiego

NASZE DZIAŁANIA  I  OSIĄGNIĘTE  DOTYCHCZAS  REZULTATY:

•Przedstawiliśmy projekt całej społeczności przedszkolnej
•Umieściliśmy informacje o projekcie na stronie internetowej przedszkola
•Zorganizowaliśmy stały „Kącik Comeniusa” w holu przedszkola
•Pozyskaliśmy sponsorów materiałów reklamowych promujących nasz region
•Zorganizowaliśmy wewnątrz przedszkolny konkurs dla dzieci i rodziców na opracowanie logo projektu–I etap konkursu (wybranie 3 prac)
•II etap konkursu na logo projektu–wybór spośród prac wszystkich partnerów
•Opracowaliśmy informację nt. systemu szkolnego w Polsce, wymiana z partnerami
•Opracowaliśmy prezentację Power Point przedstawiającą kraj, placówkę , system szkolnictwa. Wymiana z partnerami.
•Przygotowaliśmy wraz z dziećmi plakaty prezentujące własny kraj. Wymiana z partnerami
•Przygotowaliśmy wraz dziećmi prace wykonane w różnych technikach plastycznych stosowanych przez dzieci w naszym przedszkolu prezentujące pory roku w Polsce–wysłaliśmy listy do partnerów
•Przygotowaliśmy z dziećmi kartki świąteczne dla partnerów
•Nawiązaliśmy kontakt z klasami dzieci ze Słowenii i z Niemiec–wymiana listów
•W ramach rozpowszechniania informacji i promocji realizowanego projektu:
-zamieściliśmy publikacje w prasie lokalnej
-prowadziliśmy stałą rubrykę ‘Kącik Comenius’ w gazetce przedszkolnej
-zamieszczaliśmy relacje z wizyt partnerskich na stronie internetowej przedszkola
-na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia ukazała się notatka na temat naszego przedszkola i realizowanego projektu
-w lokalnej Telewizji wyemitowano relację ze spotkania partnerskiego w Polsce
-przeprowadziliśmy wykład na toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla studentów wydziału pedagogiki
-zaprosiliśmy partnerów goszczących w Polsce na spotkanie z przedstawicielami władz miejskich do Urzędu Miasta Torunia,
-udostępniliśmy rodzicom dzieci z przedszkola adres strony internetowej przedszkola i adres partnerskiego bloga projektu
•Odbywaliśmy spotkania partnerskie
•Na każdym spotkaniu organizowane były „Targi Europejskie”–każdy partner otrzymał miejsce wystawowe, gdzie prezentował swój kraj. Targi odwiedzały dzieci i rodzice szkoły goszczącej
•Nauczyciele na spotkaniach brali udział w szkoleniu ICT–tworzenie bloga projektu
•Na wyjazdy partnerskie dzieci z przedszkola piekły tradycyjne toruńskie pierniki–promocja regionu
•Po powrocie z wizyt nauczyciele opracowywali relacje w formie prezentacji Power Point
•Po każdej wizycie organizowaliśmy w przedszkolu spotkanie z rodzicami, dziećmi i pracownikami przekazując informacje o odwiedzanych szkołach, o poznanej kulturze, zwyczajach wyświetlając przygotowane przez nauczycieli prezentacje multimedialne tak, aby każdy członek społeczności przedszkolnej miał szansę dostrzec kolorową różność w silnej jedności Europy.
•Zamieszczaliśmy relacje na blogu partnerskim
•Odbywaliśmy spotkania społeczności przedszkolnej omawiając kolejne zadania do wykonania
•Przeprowadziliśmy wideo-spotkania dzieci poprzez Skype, w czasie których dzieci prezentowały piosenki, wiersze, w języku ojczystym i w języku angielskim, prezentowały własne tańce narodowe oraz oglądały tańce narodowe partnerów, miały możliwość uczyć się słów i zwrotów grzecznościowych w języku narodowym partnerów
•Koordynatorzy pozostawali w stałym kontakcie mailowym, omawiając bieżące wydarzenia, udzielając wzajemnej pomocy i wskazówek przy realizacji zadań.
•Każdy koordynator–organizator spotkania tworzył Google dokument dostępny dla całej grupy, w którym zamieszczał informacje dotyczące spotkania
•W czasie rozmów z nauczycielami, rodzicami i dziadkami dzieci zdobywały informacje o krajach partnerów, przyswajały nową wiedzę , dzieci ze starszych grup wiekowych rozwiązywały proste quizy na podstawie quizu opracowanego przez partnera z Finlandii.
•Dzieci zapoznały się z Muzami Greckimi i sferami życia, które symbolizują muzy dzięki prezentacji wykonanej przez partnera z Grecji.
•Włączyliśmy do współpracy nauczyciela od rytmiki - przygotowanie z dziećmi polskiego tańca i piosenki – stworzyliśmy „Europejską książkę tańnców i piosenek”. Wersję drukowaną i audio–video
•Przygotowaliśmy z dziećmi sałatkę warzywną. Stworzyliśmy książkę przepisów „Bon Appetite Europe”
•Zilustrowaliśmy „Europejski Kalendarz 2015”poprzez konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodzin
Wypracowaliśmy wzór gry planszowej dla dzieci „Kolorowa różnorodność  i silna jedność”
•Zorganizowaliśmy Europejski Dzień pod hasłem „We Can Move the World” (Możemy Poruszyć Świat), dzieci ze wszystkich krajów o tej samej godzinie wykonały skok „do nieba” skandując wspólne europejskie hasło, nawiązaliśmy video – konferencję z partnerami, dzieci przygotowały chorągiewki w barwach krajów partnerskich oraz Unii Europejskiej, zaprezentowały polskie tańce i piosenki, nauczyciele czytali dzieciom książeczki z ‘Europejskiej Biblioteczki”.
•W ramach rozwijania u dzieci umiejętności rozumienia języka angielskiego zadecydowaliśmy o korzystaniu z serii książeczek dla dzieci pt. „Gruffalo” Julii Donaldson