Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Projekt Comenius - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Projekt Comenius


Informujemy, iż Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu złożyło odpowiedni wniosek, który został przyjęty do realizacji przez Komisję Europejską w ramach Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

Tytuł projektu : "Odkrywamy Europę - kolorowa różnorodność w potężnej jedności - wczoraj, dziś i jutro"


Termin realizacji: 01.08.2013r - 31.07.2015r.


Głownym celem   projektu jest:
- spojrzenie na bogactwo kulturowe różnych krajów,
- uznanie dla wspólnej Europy i identyfikacja naszej Europy.

Ideą tego projektu jest zachęcenie do twórczego myślenia i rozwijania odpowiedzialnego i dojrzałego zachowania.


Dzieci i nauczyciele najpierw odkryją swój region i kulturę, by później
docenić i być entuzjastą różnic innych kultur. Poprzez realizację projektu
wzrośnie poczucie jedności i wspólnoty. Dzięki podróży w czasie będziemy
starali się zrozumieć, jakie uwarunkowania historyczne wpłynęły na obecne
wydarzenia.

Oprócz kompetencji kluczowych takich, jak : rodzimy język sztuki, nauka języka obcego, matematyki, umiejętności korzystania z komputera uczestnicy będą mogli ćwiczyć inne kompetencje, jak: umiejętność uczenia sią, umiejętności społeczne,
umiejętności obywatelskie, inicjatywę i umiejętności przedsiębiorczości.
Poprzez wymianę z innymi krajami dzieci powinny zdawać sobie sprawę z różnic jak również podobieństw do własnej kultury. Ważnym elementem będzie również to, aby dzieci zrozumiały, co sprawia ,że ich kraj jest wyjątkowy.