Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Nam elementum - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Podstawa Programowa i Programy

 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/1b.pdf

 

 

W przedszkolu realizujemy dodatkowo:

 

Program Wychowania Przedszkolnego „W kręgu zabawy”- Jadwiga Pytlarczyk

 

Program Wychowawczy Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu

 

"Mały przedszkolak" - Program Wczesnej Adaptacji dla dzieci 3- letnich i ich opiekunów

 

"Radosny przedszkolak" - Przedszkolny Program Wczesnej Profilaktyki

 

Wspólne ścieżki”- Program Współpracy z rodzicami”

 

"Kolorowy świat" - Program zajęć dla dzieci przejawiających zdolności plastyczne

 

"Podaj rękę" - Program Profilaktyczno- Wychowawczy przeciwdziałania agresji

 

"Wesoła gimnastyka Pani buźki i Pana Języka" - Program terapii logopedycznej

 

"Stymulowanie twórczego myślenia poprzez aktywność plastyczną, literacką"