Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Ogłoszenia - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Ogłoszenia


•  19.05.2017 – wycieczka do klubu fitness (organizacja zajęć przez mamę Adasia; koszt przejazdu autokarem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pokrywają rodzice)
•  23.05.2017 – wycieczka na pocztę
•  24.05.2017 – przedstawienie teatralne w przedszkolu „Bezpieczny przedszkolak”
•  25.05.2017 – uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, godz. 13.30


• Przypominam, że dzieci mogą przynosić swoje zabawki tylko w PONIEDZIAŁEK

ZGŁASZANIE  NIEOBECNOŚCI  DZIECKA   W  PRZEDSZKOLU

1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.

2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.

3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.

4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola.
W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.

5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.