Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

MAJ - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

MAJ

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA:

I.    MOJA  OJCZYZNA
II.   W ŚWIECIE ZWIERZĄT
III.  KIEDY BĘDĘ DUŻY…
IV.  DLA CIEBIE MAMO, DLA CIEBIE TATO

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach i ćwiczeniach;
 Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny
 Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania; wykonanie samodzielnie prezentów dla Mamy i Taty, przygotowanie programu artystycznego
 Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski; słuchanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego
 Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu
 Swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach – poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym, artykulacyjnym i logicznym
 Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych według wzoru; zapamiętywanie kolejności czynności

 

JĘZYK ANGIELSKI  W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

materiał, który dzieci będą poznawać w tym miesiącu:

- rozumienie poleceń w języku angielskim

- nauka nowych piosenek: "Apples are red"

- nauka nowej zabawy "Who took the cookie", "Pass the ball", "Crocodile"