Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

MAJ - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

MAJ

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA:

 

1. „Wiosenna  łąka”
2. „ Podróże małe i duże”
3. „ Moja  rodzina  ”
4. „Oczami  dziecka”


ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

Rozwijały zainteresowania  krajami europejskimi.
Kształtowały poczucie przynależności społecznej do rodziny i wspólnoty narodowej.
Kształtowały umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
Rozwijały zainteresowanie światem przyrody.
Doskonaliły umiejętności dodawania, odejmowania, klasyfikowania, porównywania.
Rozwijały wyobraźnię i kreatywność.
Rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe.