Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

MAJ - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

MAJ

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA:

 

1. Kto nam pomaga?
2. Europejska podróż.
3. Majowy ogród.
4. Przyjęcie dla mamy i taty.

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 Interesowanie się pracą zawodową ludzi wykonujących różne zawody
 Poszerzanie wiedzy na temat ojczystego kraju oraz niektórych krajów Unii Europejskiej (flaga, hymn),
 Wdrażanie do interesowania się przyrodą,
 Poznanie wyglądu niektórych roślin i zwierząt żyjących na łące,
 Kształtowanie umiejętności udzielania rozwiniętych odpowiedzi,
 Wdrażanie do uczestniczenia w życiu rodzinnym,
 Usprawnianie pamięci słuchowej, doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 Kształtowanie kreatywności dzieci poprzez muzykę, plastykę, teatrzyk itd.