Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

MAJ - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

MAJ

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA:

 WITAJ TĘCZO KOLOROWA!
 NA MAJOWEJ ŁĄCE
 SAMOLOTEM DOOKOŁA ŚWIATA
 DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI
 TANECZNYM KROKIEM

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZE:

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw pochodnych
• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów – kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt, zwrócenie uwagi na pożyteczność owadów
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach i ćwiczeniach
• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy ludzi, poznanie różnych zawodów
• Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania. Wykonanie samodzielnie prezentów dla Mamy i Taty, przygotowanie uroczystości w sali
• Stosowanie form grzecznościowych w różnorodnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu lub wyrządzonej szkody
• Wyrażanie swoich wrażeń i przeżyć związanych z odbiorem utworów literackich.