Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Kolejne zadania - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Kolejne zadania

Projekt Comenius postawił przed naszymi nauczycielami i dziećmi kolejne zadanie.
W ramach partnerskiej współpracy byliśmy zobowiązani do stworzenia zbioru legend europejskich. Wszyscy partnerzy nadesłali do naszego koordynatora projektu własne regionalne legendy wraz z ilustracjami wykonanymi przez uczniów. W przedszkolu dzieci
4 – letnie zadecydowały, że nasz kraj będzie reprezentowany przez toruńską legendę
“O Flisaku i żabkach”. Ilustrację do tej legendy narysowały dzieci 6 – letnie.
Przy pomocy Rodziców z grupy 4 – latków zaangażowanych w wydrukowanie legend powstała piękna książka pt. “Legends from around Europe”, która zostanie wręczona wszystkim delegacjom na kolejnym spotkaniu partnerskim projektu Comenius. W kwietniu gospodarzem spotkania będzie partner z Iasi (Rumunia).
Po raz kolejny więc delegacja nauczycieli z naszego przedszkola przygotowuje się do partnerskiego spotkania uczestników projektu Comenius. Dzieci również włączają się w te przygotowania. Najmłodsza grupa wraz z Panią Hanią piecze toruńskie pierniki, którymi zostaną obdarowani uczniowie w czasie wizyty naszej delegacji w rumuńskiej szkole. Liczymy, że również tym razem toruńskie pierniki okażą się najmilszym i najpyszniejszym darem od dzieci dla dzieci. Dzięki toruńskim piernikom nie tylko promujemy nasz region, ale również mamy nadzieję, że Polska będzie zawsze miło kojarzyła się dzieciom z wielu europejskich krajów i na długo pozostanie ciepłym wspomnieniem w ich sercach.