Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Kadra - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Kadra

 

Kadra pedagogiczna

 

mgr Dorota Pesta- dyrektor, nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Pieczewska - nauczyciel dyplomowany

Renata Makowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Szmytkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Łatkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Siwiec - nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Falkowska - nauczyciel mianowany

mgr Justyna Polarek- Dankowska - nauczyciel mianowany

mgr Anna Sula - nauczyciel kontraktowy

mgr Hanna Muchewicz - logopeda, nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Kamińska - katecheta, nauczyciel mianowany

 

Pracownicy administracyjno - obsługowi

 

Stefania Malanowska - gł. księgowy

Danuta Szarwińska - specjalista d.s. kadr i płac

Alicja Karczewska - starszy intendent

Barbara Błaszkowska - kucharz

Małgorzata Biernat - pomoc kuchenna

Małgorzata Olkowska - woźna oddziałowa

Anna Kowalska - woźna oddziałowa

Anna Żurawska - woźna oddziałowa

Danuta Lewandowska - woźna oddziałowa

Zbigniew Lipiński- woźny, ogrodnik