Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

„Różaniec - skarb, który trzeba odkryć” - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

„Różaniec - skarb, który trzeba odkryć”

IV MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS
„RÓŻANIEC – SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYĆ”

Na przełomie września i października 2016 roku Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu ogłosiło IV Międzyprzedszkolny konkurs „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”. Zadaniem adresatów: dzieci 4-, 5-, 6-letnich było wykonanie najładniejszego, a zarazem najciekawszego różańca z pomocą rodziców lub dziadków. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami tego przedsięwzięcia były Panie Monika Kamińska i Hanna Muchewicz.
Głównymi celami konkursu było:
- zainteresowanie dzieci i rodziców modlitwą różańcową,
- zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca,    
- kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych,
- budzenie prawdziwej pobożność maryjnej, która prowadzi do Chrystusa,
- rozwój aktywności twórczej, pobudzenie wyobraźni oraz pomysłowości dzieci.

Konkurs „Różaniec - skarb, który trzeba odkryć” również w tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem.  Wzięły w nim udział 22 placówki: przedszkola miejskie i prywatne oraz oddziały przedszkolne z Torunia, Złejwsi Wielkiej, Złejwsi Małej, Małej Nieszawki, Trzebczyka, Dąbrowy Chełmińskiej, Nowego Grodziczna, Krotoszyn i z Małek.
Składał się on z dwóch etapów: pierwszego - wewnątrzprzedszkolnego i drugiego - międzyprzedszkolnego. Nad pierwszą częścią czuwało 17 opiekunów, którzy spośród prawie 300-stu prac, wybrali 66 najładniejszych różańców i dostarczyli je do organizatorów, do drugiego etapu.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się dnia 23 października Mszą św. w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchowego w Toruniu, której przewodniczył ks. Mariusz Wojnowski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, a koncelebrowali ks. kan. Marian Szudrowicz z Archiwum Diecezjalnego w Toruniu oraz redemptorysta, duszpasterz dzieci z parafii św. Józefa o.Marcin Surga. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do  Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, gdzie odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, którzy przybyli na galę finałową ze swoimi rodzinami oraz występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Toruniu pod kierunkiem Pani katechetki Gabrieli Rumińskiej. Organizatorki podziękowały za udział i wysiłek autorom prac oraz nauczycielom, a także kilku osobom, które szczególnie wsparły to wielkie przedsięwzięcie: ks. Mariuszowi Wojnowskiemu, o. Wojciechowi Zagrodzkiemu - Proboszczowi Parafii pw. św. Józefa w Toruniu, ks. dr. Bogusławowi Dygdale - Dyrektorowi Centrum Dialogu i Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu oraz pracownikom tegoż Centrum, ks. prof. dr. hab. Dariuszowi Zagórskiemu - Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i klerykom, Pani Dorocie Pesta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu, katechetkom: Pani Gabrieli Rumińskiej i Pani Małgorzacie Szatkowskiej, a także Pani Annie Daszkowskiej- przewodniczącej z Rady Rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Wydawnictwu „JEDNOŚĆ” z Kielc.
Następnie po części oficjalnej, goście przeszli do „Galerii prac”, by podziwiać przepiękne różańce. To przemiłe spotkanie, ku radości dzieci, zwieńczył słodki poczęstunek. Po raz kolejny konkurs zmobilizował do wspólnej pracy i zabawy wiele rodzin z Diecezji Toruńskiej. Jest dużym sukcesem, gdyż od czterech lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i sympatią.
Autor: Hanna Muchewicz i Monika Kamińska